onsdag 28 oktober 2009

Svårare få lån

Det har blivit svårare att få lån i banken i dessa tider. Finanskrisen har tvingat bankerna att höja kraven på låntagarna. Räntan går upp vilket leder till att fler inte klarar att betala tilbaka sina lån vilekt i sin tur ökar kredit förlusterna hos bankerna.